Uitklappen

Object

Titel Hoe een slagorde in een polygonale vorm te construeren - Militaire Afbeeldingen aanwijzende de Legertogten, Campementen, Logeringen, Slag-Ordres, Batalien, Fortressen, Attacques, Defensien, en andere Schikkingen der troupen te Velde Zoo te paarde als te voet Onder de Princen van Orange, en de Leger vanden Staat gebruykelyk
Objectnaam tekstpagina
Objectnummer 00102277/095
Bestel beeldmateriaal

Vervaardiging

Maker Stevin, Simon
Datering 1610 - 1627
Materialen Geheel: Papier
Techniek handschrift

Onderwerp

Trefwoorden Staatse Leger (1579-1795), Staatse Leger (1579-1795), Tachtigjarige oorlog (1568-1648), Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), exercitie, slagorde, bataljon, eskadron
Minder informatie
Meer informatie