Uitklappen

Object

Titel Regimenten en compagnieën van de ruiterij, blad 3 - Militaire Afbeeldingen aanwijzende de Legertogten, Campementen, Logeringen, Slag-Ordres, Batalien, Fortressen, Attacques, Defensien, en andere Schikkingen der troupen te Velde Zoo te paarde als te voet Onder de Princen van Orange, en de Leger vanden Staat gebruykelyk
Objectnaam tekstpagina
Objectnummer 00102277/009
Bestel beeldmateriaal

Vervaardiging

Maker Stevin, Simon
Datering 1610 - 1627
Materialen Geheel: Papier
Techniek handschrift

Onderwerp

Trefwoorden cavalerie, Staatse Leger (1579-1795), cavalerie, Staatse Leger (1579-1795), Tachtigjarige oorlog (1568-1648), Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), veldtocht, logistiek, regiment, compagnie
Minder informatie
Meer informatie