Uitklappen

Object

Titel Logieringhe, Tochten ende slachorden gestelt in voorraet oft Legher vande Heeren Staten, onder het beleyt van Graeft Henrich van Nassau in Julio 1610 - Militaire Afbeeldingen aanwijzende de Legertogten, Campementen, Logeringen, Slag-Ordres, Batalien, Fortressen, Attacques, Defensien, en andere Schikkingen der troupen te Velde Zoo te paarde als te voet Onder de Princen van Orange, en de Leger vanden Staat gebruykelyk
Objectnaam titelpagina
Objectnummer 00102277/001
Bestel beeldmateriaal

Vervaardiging

Maker Stevin, Simon
Datering 1610 - 1627
Materialen Geheel: Papier
Techniek handschrift

Onderwerp

Trefwoorden Frederik Hendrik (graaf van Nassau en prins van Oranje), Staatse Leger (1579-1795), Frederik Hendrik (graaf van Nassau en prins van Oranje), Staatse Leger (1579-1795), Tachtigjarige oorlog (1568-1648), Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), logistiek, veldtocht
Minder informatie
Meer informatie