Uitklappen

Object

Titel De uitreiking van de Orde van de Kouseband aan Prins Maurits - Wilhelm En Maurits van Nassau, Princen van Orangien, Haer Leven en Bedrijf, Of 't Begin en Voortgang der Nederlandsche Oorlogen. Vervatende een VVaerachtigh Verhael Aller Belegheringhen ende Victorien, Daer de Ho. Mog. Heeren Staten der Vereenighde Nederlanden, onder hun wijse Regeeringe te Water en te Lande, door Godes zegen mede verrijckt zijn. Met verscheyde Koopere Figueren verciert. En door een Lief-hebber der Historien uyt verscheyde Schriften te samen ghestelt.
Objectnaam buitentekstillustratie
Objectnummer 00102450/003

Vervaardiging

Maker onbekend | Janssonius, Johannes
Datering 1651 - 1651
Materialen Geheel: Papier
Techniek gravure

Onderwerp

Trefwoorden Maurits (Prins van Oranje), Maurits (Prins van Oranje), 1601-1650, Nederlands, uitreiking, Orde van de Kouseband
Minder informatie
Meer informatie