Uitklappen

Object

Titel Landkaart van het Graafschap Vlaanderen - Nieuw Nederlandtsch Caertboeck. Waer in volkomentlijcker als oyt te voren vertoont werden de XVII. Nederlanden, soo in 't geheel, als elck besonder met grote neersticheyt ende kosten gesneden ende in 't licht gebracht door Abraham Goos. Mitsgaders een nieuwe Beschryvinge uijt verscheyden Autheuren ordentlyck tsamen gestelt door Reinier Telle: vervatende alles wat in de selve Landen ende hare besondere Steden sonderlings te sien ende te vinden is.
Objectnaam buitentekstillustratie
Objectnummer 00112000/005

Vervaardiging

Maker onbekend | Goos, Abraham
Datering 1616 - 1616
Materialen Geheel: Papier
Techniek gravure

Onderwerp

Trefwoorden Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Vlaanderen (graafschap)
Minder informatie
Meer informatie