Uitklappen

Object

Titel Groepsportret Staf I Divisie / Serie: 1e Divisie - Glasnegatieven bestemd voor J. Kooiman, De Nederlandsche Strijdmacht en hare Mobilisatie in 1914
Objectnaam groepsportret
Objectnummer 00108596

Vervaardiging

Maker Ruiter, Herman de
Datering 1914 - 1919
Materialen Geheel: Glas En Emulsie
Techniek zwart-wit glasnegatief

Onderwerp

Trefwoorden Koninklijke Landmacht (1813/1814-heden), 1e Divisie, cavalerie, Halbertsma, E., Kempen, J.M. van, Wendelaar. W.C. (1e luitenant), Meissner, G.G., Mandele, K.G. van der, Elsbacher, J., Oorschot, A.Ch. van, Scholten, J.C.H., Beuks, Benjaminse, A.P., Voorman, P.A., Völcker, W.C., Buruma, J.S., Bolt, K.H., Insinger, E.F., Roëll, Willem, Vorstman, A.M., Prins, C.A. (kapitein), Fockens, N.E., Koolemans Beijnen, Gijsbertus Johannes Willem, Paré, A.C.P., Crockeruit, H., Klerk de Reus, A.L., Harsveldt, G.C.A., Muijzert, P.C., Evers, E.J.H., Koninklijke Landmacht (1813/1814-heden), 1e Divisie, cavalerie, Halbertsma, E., Kempen, J.M. van, Wendelaar. W.C. (1e luitenant), Meissner, G.G., Mandele, K.G. van der, Elsbacher, J., Oorschot, A.Ch. van, Scholten, J.C.H., Beuks, Benjaminse, A.P., Voorman, P.A., Völcker, W.C., Buruma, J.S., Bolt, K.H., Insinger, E.F., Roëll, Willem, Vorstman, A.M., Prins, C.A. (kapitein), Fockens, N.E., Koolemans Beijnen, Gijsbertus Johannes Willem, Paré, A.C.P., Crockeruit, H., Klerk de Reus, A.L., Harsveldt, G.C.A., Muijzert, P.C., Evers, E.J.H., mobilisatie (1914-1918), Nederlands, 1e luitenant kwartiermeester, 1e luitenant, 1e luitenant (reserve), kapitein, veldprediker, hoofdambtenaar der Telegrafie, directeur Veldpost, officier van gezondheid 1e klasse, ritmeester (reserve), 1e luitenant-adjudant, kapitein-intendant, kapitein van de Generale Staf, 2e luitenant, generaal-majoor, dirigeerend officier van gezondheid 2e klasse, luitenant-kolonel van de Generale Staf, luitenant-kolonel-intendant, majoor paardenarts, hoofd aalmoezenier
Minder informatie
Meer informatie