Uitklappen

Object

Titel Afbeelding van een verrijdbare brug, door de Spanjaarden gebruikt bij het beleg van Oostende in 1604, en ontworpen door Pompeio Iustiniano - Oostende Vermaerde, gheweldighe, lanckduyrighe, ende Bloedighe Belegheringhe, Bestorminghe ende stoute Aenvallen: Mitsgaders De Manlijcke, Cloecke ende Dappere teghenweer ende Defensie by den Belegerden, meer dan drie volle jaren langh Clockmoedelijcken ghedaen, inde Jaren 1601. 1602. 1603. ende 1604. Waerachtelick beschreven door Philippe Fleming, Auditeur van het Garnisoen aldaer gheweest zijnde, den tijdt van 13. Jaren, ende Secretaris vande Gouverneurs, hebbende hem ghestadich gheduyrende de Belegheringhe binnen derselver Stede ghehouden.
Objectnaam buitentekstillustratie
Objectnummer 00112009/015

Vervaardiging

Maker onbekend | Meuris, Aert
Datering 1621 - 1621
Materialen Geheel: Papier
Techniek gravure

Onderwerp

Trefwoorden Justiniano, Pompeio, artillerie, Justiniano, Pompeio, artillerie, 1601-1650, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), Oostende, beleg, belegeringswerktuig, verrijdbare brug
Minder informatie
Meer informatie