Uitklappen

Object

Titel Afbeelding van een drijvende brug op boomstammen, bestaande uit losse delen, gebruikt bij het beleg van Sluis in Zeeuws Vlaanderen in 1604 - Oostende Vermaerde, gheweldighe, lanckduyrighe, ende Bloedighe Belegheringhe, Bestorminghe ende stoute Aenvallen: Mitsgaders De Manlijcke, Cloecke ende Dappere teghenweer ende Defensie by den Belegerden, meer dan drie volle jaren langh Clockmoedelijcken ghedaen, inde Jaren 1601. 1602. 1603. ende 1604. Waerachtelick beschreven door Philippe Fleming, Auditeur van het Garnisoen aldaer gheweest zijnde, den tijdt van 13. Jaren, ende Secretaris vande Gouverneurs, hebbende hem ghestadich gheduyrende de Belegheringhe binnen derselver Stede ghehouden.
Objectnaam buitentekstillustratie
Objectnummer 00112009/009

Vervaardiging

Maker onbekend | Meuris, Aert
Datering 1621 - 1621
Materialen Geheel: Papier
Techniek gravure

Onderwerp

Trefwoorden artillerie, artillerie, 1601-1650, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), Sluis (plaats), beleg, belegeringswerktuig, drijvende brug, musketier (manschap der musketiers), piekenier (manschap der piekeniers)
Minder informatie
Meer informatie