Uitklappen

Object

Titel Frederik Hendrik - Afbeeldinghe, ende Beschrijvinghe van alle de Veld-slagen, Belegeringen, en and're notable geschiedenissen, ghevallen in de Nederlanden, Geduerende d'oorloghe teghens den Coningh van Spaengien: Onder het beleydt van den Prince van Oraengien, ende Prince Maurits de Nassau, etc. Van weghen de Hooch-Moghende Heeren Staten der Vereenichde Nederlanden.
Objectnaam buitentekstillustratie
Objectnummer 00112024/083
Bestel beeldmateriaal

Vervaardiging

Maker onbekend | Colijn, Michiel
Datering 1616 - 1616
Materialen Geheel: Papier
Techniek gravure

Onderwerp

Trefwoorden Frederik Hendrik (graaf van Nassau en prins van Oranje), Frederik Hendrik (graaf van Nassau en prins van Oranje), Tachtigjarige oorlog (1568-1648)
Minder informatie
Meer informatie