Uitklappen

Object

Titel Panoramaplan van de stad Aken - Beschryvinghe Van Alle De Neder-Landen, anderssins ghenoemt Neder-Duytslandt, Door M. Lowijs Guicciardijn, Edelman van Florencen: Oversien ende vermeerdert meer dan de helft by den selven Autheur: Met alle de Landt-Caerten der voorseyde Landen, ende vele contrefeytselen der steden natuerlijck ghetrocken. Overgheset in de Nederduytsche spraecke, door Cornelium Kilianum. Nu wederom met verscheyden Historien ende aenmerckinghen vermeerdert ende verciert, door Petrvm Montanvm. Met een seer wijtloopighe Tafel van de ghedenckweerdichste dinghen.
Objectnaam buitentekstillustratie
Objectnummer 00102272/011
Bestel beeldmateriaal

Vervaardiging

Maker Keere, Pieter van der, Blaeu, Willem Jansz.
Datering 1612 - 1612
Materialen Geheel: Papier
Techniek gravure

Onderwerp

Trefwoorden 1601-1650, Aken, wapenschild

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie