Uitklappen

Object

Titel Executie van A. Timmerman en A. de Venero, medestanders van J. Jauregui - Afbeeldinghe, ende Beschrijvinghe van alle de Veld-slagen, Belegeringen, en and're notable geschiedenissen, ghevallen in de Nederlanden, Geduerende d'oorloghe teghens den Coningh van Spaengien: Onder het beleydt van den Prince van Oraengien, ende Prince Maurits de Nassau, etc. Van weghen de Hooch-Moghende Heeren Staten der Vereenichde Nederlanden.
Objectnaam buitentekstillustratie
Objectnummer 00112024/006

Vervaardiging

Maker onbekend | Colijn, Michiel
Datering 1616 - 1616
Materialen Geheel: Papier
Techniek gemengd

Onderwerp

Trefwoorden Willem van Oranje-Nassau, Timmerman, A., Venero, A. de, Willem van Oranje-Nassau, Timmerman, A., Venero, A. de, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), Antwerpen, onthoofden, vierendelen
Minder informatie
Meer informatie