Uitklappen

Object

Titel Executie van F. Basa, die, met Salcedo, Willem van Oranje en Anjou wilde vermoorden - Afbeeldinghe, ende Beschrijvinghe van alle de Veld-slagen, Belegeringen, en and're notable geschiedenissen, ghevallen in de Nederlanden, Geduerende d'oorloghe teghens den Coningh van Spaengien: Onder het beleydt van den Prince van Oraengien, ende Prince Maurits de Nassau, etc. Van weghen de Hooch-Moghende Heeren Staten der Vereenichde Nederlanden.
Objectnaam buitentekstillustratie
Objectnummer 00112024/003

Vervaardiging

Maker onbekend | Colijn, Michiel
Datering 1616 - 1616
Materialen Geheel: Papier
Techniek gemengd

Onderwerp

Trefwoorden Willem van Oranje-Nassau, Basa, Franciscus, Willem van Oranje-Nassau, Basa, Franciscus, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), vierendelen, onthoofden
Minder informatie
Meer informatie