Uitklappen

Object

Titel Aanslag van Jean Jauregui op prins Willem I - Afbeeldinghe, ende Beschrijvinghe van alle de Veld-slagen, Belegeringen, en and're notable geschiedenissen, ghevallen in de Nederlanden, Geduerende d'oorloghe teghens den Coningh van Spaengien: Onder het beleydt van den Prince van Oraengien, ende Prince Maurits de Nassau, etc. Van weghen de Hooch-Moghende Heeren Staten der Vereenichde Nederlanden.
Objectnaam buitentekstillustratie
Objectnummer 00112024/002
Bestel beeldmateriaal

Vervaardiging

Maker onbekend | Hogenberg, Frans | Colijn, Michiel
Datering 1616 - 1616
Materialen Geheel: Papier
Techniek gemengd

Onderwerp

Trefwoorden Willem van Oranje-Nassau, Jauregui, Jean de, Willem van Oranje-Nassau, Jauregui, Jean de, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), Antwerpen, moordaanslag
Minder informatie
Meer informatie