Uitklappen

Object

Titel Titelpagina van: Afbeeldinghe, ende Beschrijvinghe van alle de Veld-slagen, Belegeringen, en and're notable geschiedenissen, ghevallen in de Nederlanden, Geduerende d'oorloghe teghens den Coningh van Spaengien: Onder het beleydt van den Prince van Oraengien, ende Prince Maurits de Nassau, etc. Van weghen de Hooch-Moghende Heeren Staten der Vereenichde Nederlanden. - Afbeeldinghe, ende Beschrijvinghe van alle de Veld-slagen, Belegeringen, en and're notable geschiedenissen, ghevallen in de Nederlanden, Geduerende d'oorloghe teghens den Coningh van Spaengien: Onder het beleydt van den Prince van Oraengien, ende Prince Maurits de Nassau, etc. Van weghen de Hooch-Moghende Heeren Staten der Vereenichde Nederlanden.
Objectnaam gegraveerde titelpagina
Objectnummer 00112024/0
Bestel beeldmateriaal

Vervaardiging

Maker Frisius, Simon, Colijn, Michiel
Datering 1616 - 1616
Materialen Geheel: Papier
Techniek ets

Onderwerp

Trefwoorden Maurits (Prins van Oranje), Mercurius, Mars, Maurits (Prins van Oranje), Mercurius, Mars, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), personificatie, bewapening, nijverheid, Geloof, Hoop, Liefde, haan, wapen (heraldiek), Gelre, Zeeland, Utrecht, Brabant, Groningen (provincie), Holland (graafschap), Overijssel, Friesland

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie