Uitklappen

Object

Titel Maria van Valoys, Hertoginne van Borgundien, Brabant, Gelderlant etc. Gravinne van Henegou, Hollant, Zeelant etc. - Emanvels Van Meteren Historie der Neder-landscher ende haerder Na-buren Oorlogen ende geschiedenissen, Tot Den Iare M. VI.C XII. Nu de laestemael bij hem voor sijne doodt merckelijck verbetert en in, XXXII, boecken voltrocken, Is mede'hier by gevoegt des Autheurs leven. Verrijckt beneffens de Land-Caerte met bij na hondert correcte Conterfeijtsels vande voor treflijcste Personagien in dese Historie verhaelt Alle cierlijck na d'leven ghedaen ende in Coperen platen gesteken. Gedruckt int Jaer ons Heeren. M. DC. XIV. [1614]
Objectnaam tekstillustratie
Objectnummer 00112040/004
Bestel beeldmateriaal

Vervaardiging

Maker onbekend | Wouw, Hillebrant Jacobsz van (I)
Datering 1599 - 1614
Materialen Geheel: Papier
Techniek gravure

Onderwerp

Trefwoorden Maria (hertogin van Bourgondië), Maria (hertogin van Bourgondië), 1451-1500, Bourgondische Tijd (14e eeuw-15e eeuw), vrouw, Bourgondisch
Minder informatie
Meer informatie