Uitklappen

Object

Titel Twee engelen met het stadswapen van Haarlem - Beschryvinge Ende Lof Der Stad Haerlem In Holland: In Rijm bearbeyd: ende met veele oude ende nieuwe stucken buyten Dicht uyt verscheyde Kronijken, Handvesten, Brieven, Memorien ofte Geheugeniszen, ende diergelijke Schriften verklaerd, ende bevestigd. Door Samvel Ampzing, van Haerlem. Mitsgaders Petri Scriverii Lavre-Kranz Voor Lavrens Koster Van Haerlem, Eerste Vinder vande Boek-Druckerye. De Voor-rede aen den Leser geeft enig onderwijs van onse Nederduytsche Sprake, ende Spellinge in desen gebruykt, onder den Tytel ofte Opschrift van Nederlandsch Tael-Bericht: handeld ook een weynig van de Rijm-konste, tot nut ende lust der weet-gierigen.Te Haerlem, By Adriaen Rooman, Ordinaris Stads-Boekdrucker, [1628]
Objectnaam buitentekstillustratie
Objectnummer 00112029/001

Vervaardiging

Maker onbekend | Rooman, Adriaen
Datering 1628 - 1628
Materialen Geheel: Papier
Techniek gravure

Onderwerp

Trefwoorden Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), 1601-1650, Haarlem, heraldiek
Minder informatie
Meer informatie