Uitklappen

Object

Titel Titelprent met een gezicht op Haarlem en stadsmaagd - Beschryvinge Ende Lof Der Stad Haerlem In Holland: In Rijm bearbeyd: ende met veele oude ende nieuwe stucken buyten Dicht uyt verscheyde Kronijken, Handvesten, Brieven, Memorien ofte Geheugeniszen, ende diergelijke Schriften verklaerd, ende bevestigd. Door Samvel Ampzing, van Haerlem. Mitsgaders Petri Scriverii Lavre-Kranz Voor Lavrens Koster Van Haerlem, Eerste Vinder vande Boek-Druckerye. De Voor-rede aen den Leser geeft enig onderwijs van onse Nederduytsche Sprake, ende Spellinge in desen gebruykt, onder den Tytel ofte Opschrift van Nederlandsch Tael-Bericht: handeld ook een weynig van de Rijm-konste, tot nut ende lust der weet-gierigen.Te Haerlem, By Adriaen Rooman, Ordinaris Stads-Boekdrucker, [1628]
Objectnaam frontispice
Objectnummer 00112029/0
Bestel beeldmateriaal

Vervaardiging

Maker Matham, Theodor | Bouckhorst, Jan Philipsz. van | Rooman, Adriaen
Datering 1628 - 1628
Materialen Geheel: Papier
Techniek gravure

Onderwerp

Trefwoorden 1601-1650, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Haarlem
Minder informatie
Meer informatie